Nová povinnost digitalizace Informačních karet a sdělení při zaměstnávání cizinců

Od 1. července 2024 Vám budeme pomáhat s odesíláním infokaret cizinců na Úřad práce pomocí těchto digitálních nástrojů.

Vyberte si ten, který je pro Vás nebo Vaši účetní firmu vhodnější.

 1. Hlášení pomocí vyplnění formuláře na webu MPSV. 
 2. Zasláním XML souboru do datové schránky Úřadu práce ČR.

UPOZORNĚNÍ: cizinci musí být nahlášeni na ÚP v den nástupu do zaměstnání, nikoliv později.

Stafio nabízí 2 možnosti, jak nahlásit cizince na ÚP pomocí pár kliků

Hlášení pomocí vyplnění formuláře na webu.

 • Ze Stafia si snadno uploadujete report, který obsahuje náležitá data pro podání žádosti pomocí formuláře na webu MPSV.
 • Tento report účetní uploduje do svého účetního a mzdového informačního systému, ze kterého vygeneruje žádost pro podání.

Zasláním XML souboru do datové schránky Úřadu práce ČR.

 • Ze Stafia si snadno uploadujete XML soubor, který zašlete Vy nebo účetní rovnou do datové schránky Úřadu práce ČR.

INFORMAČNÍ KARTA = Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění do zaměstnání (např. občana Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou).

SDĚLENÍ ­- NÁSTUP = sdělení o nástupu cizince, držitele pracovního oprávnění, do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení.

SDĚLENÍ - UKONČENÍ = sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince, držitele pracovního oprávnění.

Digitalizace infokaret cizinců:

 • Jedná se o hlášení cizinců, povinnost daná § 87 zákona č. 435/2004 Sb.

 • Od 1.7.2024 již nebude možnost zasílání informace o nástupu cizince e-mailem, ale pouze: „dálkovým přístupem datovou zprávou do datové schránky určené Úřadem práce nebo využitím informačního systému podle specifikace komunikace a ve formátu, s obsahem a strukturou stanovenou ministerstvem. Ministerstvo stanoví vyhláškou specifikaci komunikace mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a strukturu datové zprávy.

 • Nesplňuje-li informace tyto podmínky, nepřihlíží se k ní.“

Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění do zaměstnání

 • Chystáte se Vy nebo Váš/Vaše účetní vyplnit formulář a podat žádost?
 • Šetřete čas a potažmo peníze sobě i účetní/mu a připravte jim data pro jejich snadné elektronické podání.
 • Zaměstnavatel je povinen o nástupu do zaměstnání nebo k výkonu práce na území ČR písemně informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP. 
 • UPOZORNĚNÍ: Od 1. července 2024 bude zasílání těchto informací možné výhradně digitálně.

Do 30. června 2024 budou fungovat souběžně jak stávající, tak nový systém.

Po tomto datu již nebude možné možno používat stávající On-line formulář nebo formulář pro tisk.

Chci Stafio zdarma vyzkoušet