Nové povinnosti zaměstnavatele pracovníků na DPP od 1.7.2024

...nezapomeňte 

  • Do 31.7.2024 povinnost registrovat se jako zaměstnavatel na ePortálu ČSSZ 
  • Od 1.8.2024 měsíční registrační povinnost u každého zaměstnance na DPP

JAK?

  • Hlášení se zasílá 1x měsíčně 
  • Od 1. 8. 2024 nové e-Podání prostřednictvím personálního SW nebo ePortálu ČSSZ

KDY?

  • Vždy v termínu do 20. dne následujícího měsíce
  • Poprvé za měsíc červenec 2024 od 1. do 20. srpna 2024

Od 1. 7. 2024 platí pro zaměstnavatele nové povinnosti evidence všech dohod o provedení práce (DPP) a hlášení příjmů z těchto dohod. Právní úprava vstoupí v účinnost 1. 7. 2024, poprvé budou zaměstnavatelé plnit nové povinnosti v srpnu 2024.

UPOZORNĚNÍ: povinnost registrace zaměstnavatele zaměstnávající pracovníky na DPP je do konce !!!července 2024!!!

Stafio má 2 možnosti povinného měsíčního hlášení na pár kliků

Stáhněte si podklady pro účetní ke snížení časové náročnosti na zpracování účetnictví

  • Ze Stafia si snadno uploadujete report, který obsahuje náležitá data pracovníků

  • V případě, že využíváte Stafio nástroj pro plánování směn, tak v souboru vyexportujete i soupis odpracovaných hodin pracovníků v daném měsíci

  • Tento report účetní uploduje do svého účetního a mzdového informačního systému, ze kterého vygeneruje žádost pro podání

Stáhněte si XML soubor k zaslání do datové schránky ČSSZ

  • V případě, že využíváte Stafio nástroj pro výpočet mezd, tak si snadno uploadujete XML soubor, který zašlete Vy nebo účetní rovnou do datové schránky ČSSZ

Vaše nové povinnosti zaměstnáváte-li pracovníky na dohody

Registr zaměstnavatelů ČSSZ

Povinnost jednorázové registrace

Povinnost registrovat se jako zaměstnavatel platí pro všechny, kteří zaměstnávají zaměstnance s DPP (bez ohledu na účast na nemocenském a důchodovém pojištění). Přihlásit se do registru zaměstnavatelů ČSSZ je potřeba nejpozději do 31. července 2024. Tiskopis je dostupný na ePortálu ČSSZ.

Evidence všech zaměstnanců činných na základě DPP

Povinnost měsíčního hlášení

Nově platí pro zaměstnavatele registrační povinnost u každého zaměstnance na DPP, který k zaměstnavateli nastoupil, bez ohledu na to, zda mu účast na pojištění vznikla či nikoli.

K evidenci využijete ePortál ČSSZ nebo e-Podání

Zaměstnanci mohou být přihlašováni standardně tak, jak jsou zaměstnavatelé zvyklí. Formulář je dostupný na ePortálu ČSSZ a bude součástí nového e-Podání (od 1. 8. 2024). Již přihlášení zaměstnanci se znovu nepřihlašují.

Chci Stafio zdarma vyzkoušet